Nastavit jako výchozí stránku (HomePage) Uložit mezi oblíbené stránky (Favorites)

novinky
články
výživa
choreografie
hudba
odkazy
 
Google
pagerank
3D FITNESS Smart Fitness Academy Praha Daniel Muller FACE CZECH ACADEMY


uživatelské jméno
heslo

zapomněli
jste heslo?
články
27. listopad 2008
diskuze

Historie (kick)boxu

...V jedné z forem boxu na řeckém území zápasníci seděli naproti sobě na velkých kamenech a údery do obličeje druhého se snažili protivníka porazit. Zápas ukončilo až úplné vyčerpání jednoho z bojovníků...
Autor: Miroslav Jirčík, 3D Fitness
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 7931
26. říjen 2008
diskuze
Tisk

FUNKČNÍ TRÉNINK


CO JE FUNKČNÍ TRÉNINK

V poslední době se stále častěji na našich sportovištích setkáváme s termínem funkční trénink. Pod tímto pojmem si osobní trenéři i provozovatelé někdy představují velmi rozdílné formy tréninku. Všeobecně lze funkční trénink definovat jako souhrnné cvičení, které do činnosti zapojuje maximální množství svalových skupin, a to tak, aby byly co nejvíce napodobeny běžné aktivity klienta.
Za zakladatele funkčního tréninku se v celosvětovém měřítku považují Gary Gray, Paul Check a Národní akademie sportovní medicíny USA. Národní akademie sportovní medicíny definuje funkční trénink takto: „Jedná se o modelovou situaci zahrnující zrychlení, zpomalení a stabilizaci svalových skupin, a to ve všech třech rovinách pohybu.“

Funkční trénink nachází své kořeny v rehabilitaci. Fyzioterapeuté vytvořili sestavy cviků, které napodobovaly pacientovu činnost v domácnosti či v zaměstnání, za účelem rychlejší a efektivnější rekonvalescence v poúrazovém období nebo po operativním zákroku. Pokud klientova činnost v běžném životě vyžaduje zvedání či přemísťování těžkých břemen, bylo do tréninku zapojeno nářadí větších hmotností. Byl-li klient běžec na dlouhé tratě, tak podstata tréninku spočívala ve zvýšení svalové vytrvalosti.

PROČ FUNKČNÍ TRÉNINK

Funkční trénink se snaží vytvořit takovou skladbu cviků, která klientovi pomůže provádět běžné denní aktivity s vyšší výkonností a nižším rizikem úrazu. Kvalitní trénink vede k vyšší svalové rovnováze, pozitivně napomáhá kloubní stabilitě a výrazně přispívá k prevenci zranění pohybového aparátu. Obrovským benefitem je rozsah pohybu ve všech jeho třech rovinách. Vezměme například srovnání funkčního tréninku se cvičením na izolovaných strojích v posilovnách. Ve většině případů se – vzhledem ke konstrukci stroje – jedná pouze o pohyb v jedné rovině, což je v běžném lidském životě zcela nepřirozené. Izolované cviky procvičují svalovou skupinu, nikoliv však pohyb. To vede k nižší efektivitě tréninku zdravého pohybu člověka. Jako příklad si můžeme uvést dřep. Bezpečné provádění dřepu v rámci tréninku bude mít mnohem větší efekt pro zdravý pohyb klienta při zvednutí se ze židle, než například izolované předkopávání na posilovacím stroji. Špatné návyky mohou samozřejmě vést ke zranění při jiné formě sportu či při každodenní činnosti.
Člověk provádí většinu aktivit s velký rozsahem pohybu, například chůze, běh či zvedání předmětů. Mnoho těchto činností je plynulý, pomalý a rytmický pohyb. Z tohoto důvodu se funkční trénink prioritně zaměřuje na součinnost nervového a svalového systému. Mozek, který zodpovídá za svalovou činnost, nevnímá pohyb pouze jako individuální činnost konkrétní svalové skupiny, ale jako komplex aktivit.

FORMY FUNKČNÍHO TRÉNINKU

Mezi základní formy funkčního tréninku lze zařadit: volné kladky, jednoruční činky, medicinbal, velký míč, cvičební gumičky, disbalanční podložky, vaky s pískem.
Jednou z nejefektivnějších forem funkčního tréninku je cvičení na volnokladkových strojích. Prioritní výhodou je velký rozsah pohybu při zapojení dominantních svalových skupin, a to ve všech třech směrech pohybu. Při tahu kladky je pohyb plynulý, bez výrazného vlivu počátečního a koncového bodu celkového rozsahu. Velmi efektivně lze využít negativní opakování a zhodnotit vlastnosti gravitace.

ROZDĚLENÍ TRÉNINKU

Paul Check rozdělil funkční trénink do šesti základních skupin. Ty vytvořil na bázi činnosti pravěkých lidí: tlak, tah, rotace, dřep, výpad a předklon.
Jako příklady nefunkčního tréninku lze ve většině případů definovat cvičení vsedě, tj. cvičení prováděné na strojích s izolovaným rozsahem pohybu a na strojích nevyžadujících zapojení stabilizačního svalstva do činnosti v průběhu provádění cviku.
Je dobré poznamenat, že jednou z velmi dominantních vlastností funkčního tréninku je využívání vlastní hmotnosti cvičence jako zátěže či resistance pro dosažení zvýšení relativní síly. Indikátor relativní síly je například počet opakování základních cviků jako jsou dřepy, kliky, přítahy.

PRAVIDLA

Pokud chceme tréninkovou jednotku nazvat jako efektivní funkční trénink, je potřeba dodržet několik základních pravidel:
Specializace – Každý trénink musí směřovat k dosažení maximálního možného výsledku. Trénink je zaměřen na rozvoj síly potřebné pro specifickou činnost.
Integrace – Tréninková jednotka musí být rozmanitá na prvky zlepšující flexibilitu, sílu stabilizačního svalstva, rovnováhy a svalové výkonnosti.
Zvyšování funkčnosti stabilizačního svalstva – Silné stabilizační svalstvo je nezbytnou podmínkou pro dosažení optimálních výsledků ve všech oborech sportovní i nesportovní činnosti. Zajišťuje optimální přenos síly mezi dolními a horními partiemi svalstva člověka. Rovněž zaručuje správné držení těla při aktivitách dlouhodobého rozsahu.
Progresivita – Na základě specifického tréninku by mělo docházet k postupnému zvyšování fyzické výkonnosti cvičence. Tohoto faktoru lze dosáhnout nejen zvyšováním zátěže, ale v rámci funkčního tréninku i změnou rychlosti provádění cviku.
Periodizace – Pro vrcholové sportovce, ale také pro cvičence závislé na sezónní činnosti je potřeba rozvrhnout trénink podle specifických potřeb. Je nutné vytvořit zvláštní program pro období regenerace a jiný pro závodní části sezóny.
Individualizace – Sportovní program musí být vytvořen podle specifických potřeb a ostatních faktorů ovlivňujících zdraví klienta.

Profesionální trenér musí být schopen vytvořit takový program s pravidly funkčního tréninku, aby na jeho základě bylo možné zlepšení zdravotního stavu klienta či výkonu sportovce.

OPTIMÁLNÍ ZDRAVÍ

Funkční trénink velmi pozitivně přispívá k optimálnímu zdraví klientů sportovních center. Efektivní funkční trénink trénuje tělo, učí zapojovat větší množství svalových skupin do činnosti při komplexním pohybu. Je nejefektivnější formou tréninku pro snížení pravděpodobnosti úrazu a na druhé straně velmi výrazně přispívá ke zrychlené poúrazové rekonvalescenci. Dochází k téměř konstantní aktivaci stabilizačního svalstva v průběhu tréninku. Zapojení několika svalových skupin do činnosti v jednotlivých sekcích tréninku výrazně zkracuje tréninkovou jednotku, což šetří klientovy nejen čas, ale také peníze. Stanoviště funkčního tréninku jsou velmi nenáročná na pořizovací náklady a také jsou velmi prostorově nenáročná. Lze tedy jednoznačně říci, že efektivní funkční trénink je výzvou pro osobní trenéry, provozovatele fitness center a jednoznačně zavedení funčního tréninku do českých sportovišť bude velkým přínosem pro naše klienty a jejich zdraví.

PRIMAL PATTERNSTM MOVEMENTS

tlak Tah

tahTlak

rotace Rotace

dřep

výpad Výpad

předklonPředklon

Autor: Miroslav Jirčík, 3D Fitness
<-- náhled článkučtenost článku: Počet zobrazení: 9567
24. září 2008
diskuze

Co je to Pilates a Pilates Institute®?

Společnost Pilates Institute® patří k předním vzdělávacím institucím v oblasti Pilates metody a byla založena v roce 1999. Zakladatel Michael King, Direktor of Pilates Institute, praktikoval a vyučoval Pilates více než 27 let v USA, Anglii a mnoha...
Autor: Mgr. Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 9181
17. září 2008
diskuze

Tisková zpráva Českého svazu aerobiku

V sobotu 13.9.2008 vyvrcholil ve finských Helsinkách FISAF European Fittness Championship, ve kterém o titul Mistra Evropy bojovali seniorští závodníci ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmy. Čeští reprezentanti dosáhli opět skvělých výsledků.
Autor: Mgr. Klára Jandová
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 10014
23. červen 2008
diskuze

I.FITNESS KONGRESS v České republice

...Mnoho z Vás mělo šanci shlédnou velké či malé kongresy v zahraničí, kde mají účastníci velké množství nabídek nejen různých forem cvičení, ale i presentací sportovních firem a odborných přednášek pro sportovní profesionály. Díky širokému spektru...
Autor: Miroslav Jirčík
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 8262
16. červen 2008
diskuze

FACE CZECH podpořil rehabilitaci dětí s kombinovaným postižením

...Škola BOSU® využije k rehabilitaci žáků, kteří trpí vadným držením těla, poruchou koordinace a celkové rovnováhy. Tato pomůcka bude v oblasti rehabilitace velkým přínosem a zábavnou formou cvičení. Žáky povede rehabilitační pracovnice...
Autor: Mgr. Daniel Müller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 8371
31. květen 2008
diskuze

Reebok vstupuje na český trh s kompletní nabídkou nářadí a náčiní

...Jsme si vědomi zvyšující se poptávky po kvalitním a profesionálním nářadí pro stále atraktivnější a komplexnější sportovní kluby a fitness centra. Z tohoto důvodu jsme pro Vás sjednotili kompletní nabídku produktů...
Autor: Miroslav Jirčík
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 9082
7. květen 2008
diskuze

FACE CZECH ACADEMY rozšiřuje svůj školící záběr – staňte se osobním trenérem

Mezinárodní školící institut FACE CZECH ACADEMY se rozhodl, jak vylepšit svojí řadu školících systémů a licencí o další úroveň. Zároveň s tím rozšíří řady svých absolventů, kteří patří v oboru fitness a wellness k těm nejlepším. Nově totiž otevírá ...
Autor: Mgr. Petr Zbyněk
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 10366
26. duben 2008
diskuze

Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech AQUILA AEROBIC 2008

Domácí tituly ve sportovním aerobiku a FISAF fitness týmech si o předminulém víkendu rozdělili ti nejlepší závodníci při Aquila Aerobic Open 2008, mistrovství České republiky organizovaném Českým svazem aerobiku
Autor: Mgr. Klára Jandová, Český svaz aerobiku
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 14443
25. březen 2008
diskuze (1)

TISKOVÁ ZPRÁVA

Autor: Mgr. Daniel Muller
celý článek --->čtenost článku: Počet zobrazení: 9044
 
Testy
 
BMI test
zip | exe | swf
BMR test
zip | exe | swf
OTF test
zip | exe | swf
HRmax
zip | exe | swf
První stránkaPředchozí stránkaDalší stránkaPoslední stránka
ISSN 1214-2425
Google [X]