Zdroj: #skip

V-grape (Katka)

1.
step touch front R, L, R, L 1-8 tlesk
knee up double R, L 1-8 zhora stáhnout
grapevine back diagonal R,L 1-8 star
lunge back double 1-4 obě zhora stáhnout 2x
V step R 1-4 předpažit pokrčmo vlevo, vpravo, vlevo, vpravo
2.
step touch double R 1-4 vzpažit, připažit 2x
high leg curl L, R 1-4 triceps
V grapevine L 1-8 přirozeně
double leg curl R, L 1-8 zhora stáhnout
ragge 2x R 1-8 přirozeně
3.
leg curl sqaure 4x R 1-8 biceps
side to side R, L 1-4 předpažit R kruhem
power V step R 1-4 vzpažit a spojit nad hlavou, připažit
mambo side R 1-2 přirozeně
chacha turn back 1-2 přirozeně
mambo side L 1-2 přirozeně
chacha turn back 1-2 přirozeně
straddle R 1-4 pokrčené u těla
power straddle 2x R 1-4 R natáhnout podél těla, L pokrčená a naopak

"V grapevine" je napůl grapevine, V step a dokončený grapevine. Takže step side, cross back (1-2), V step (3-6), ale poslední noha na 6. dobu již cross back, step side a přinožit.


Získáno ze sekce choreografie serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (14.12.2019 19:00:16)