Zdroj: #skip

1,5 hodinový P-class (Katka)

1.
step knee up repeater (3x) R 1-8 přirozeně
step knee up rep. 3x L 1-8 přirozeně
V step R 1-4 předpažit, připažit obě
reverse R 1-4 přirozeně
ponny R 1-8 přirozeně
2.
shuffle dia front, R, L 1-8 vzpažit, pokrčit k ramenům 2x
jogging back R, L 1-4 přirozeně
knee up R, L 1-4 svícen - stáhnout k sobě (prsní svaly)
leg curl single, single, double (turn 180°) R, L, R 1-8 biceps
leg curl single, single, double, (turn 180°) L, R, L 1-8 biceps
3.
výpad front go front R, L 1-8 R předpažit, L upažit, a naopak
kick back go back R, L 1-8 triceps
lunge back R, L 1-8 zhora stáhnout obě
jack, double jack   1-4 v bok
jack - seskok, squat   1-4 v bok

Tato choreografie je sice na 1,5 hodinový P-class, ale můžeme vybrat 1. nebo 2. kombinaci a spojit se 3. Jednotlivé části prokládám posilováním, zejména před třetí dám následující posilovací blok:

výpad front 8x R
  8x L
  4x R
  4x L
  4x R
  4x L
  2x R
  2x L
  dole tempo 3x R
  dole tempo 3x L

Každé opakování by mělo dát jednu kombinaci tj. 32 dob (8x výpad pravou nohou = 32 dob). Celou serii opakuji min 3x, příp. místo tempo 3x dole, dám dole 8x tempo, tzn. že dole zůstanu na 8 dob a dělám hmity dolů. Je to skvělé cvičení na stehna, velký hýžďový sval, zadní stranu stehen, však uvidíte.


Získáno ze sekce choreografie serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (23.1.2020 18:53:56)