Zdroj: #skip

Jablko nebo hruška?

Distribuce tělesného tuku je důležitá zejména z kardiovaskulárního hlediska.
Centrální (abdominální) typ obezity, charakterizovaný nahromaděním tukové tkáně v oblasti břicha, má vyšší riziko onemocnění a úmrtnosti. Zvýšená rezistence na insulin a abdominální forma obezity jsou součástí tzv. Reavenova metabolického syndromu (syndrom X), o kterém si povíme někdy příště.
Jde o asociaci několika rizikových faktorů, jejímž podkladem je zřejmě insulinová rezistence sdružená s obezitou, zvýšeným krevním tlakem, zvýšeným množstvím triglyceridů a cukru v krvi.

Tento typ akumulace tuku v těle se většinou vyskytuje u mužů, někdy se mu proto říká mužský typ akumulace tuku (charakterický je pak „jablkovitý“ typ postavy). Vyznačuje se rychlou schopností doplňovat tukovou zásobu a rychle také tento tuk ve formě mastných kyselin uvolňovat. Toto střídání hromadění a uvolňování tukových zásob má svůj historický význam. V době, kdy nebyl příjem potravy pravidelný, bylo nutno v o období nadbytku si udělat zásoby, které posléze mohou sloužit jako zdroj energie např. při lovu zvěře nebo při bojích.
V současné době však náš energetický příjem převyšuje potřebu, což vede k dlouhodobé akumulaci abdominálního tuku.

Tzv. ženská akumulace tuku, tj. na hýždích, v oblasti stehen, příp. na prsou nepředstavuje z kardiovaskulárního hlediska velké riziko. Tento typ tukových zásob se štěpí na mastné kyseliny a glycerol mnohem pomaleji. Tuk zde tvoří totiž energetickou zásobu pro dlouhé období těhotenství.
Ženy, jejichž postava se vyznačuje právě „hruškovitým“ tvarem, budou mít problémy se snižováním tuku v oblasti hýždí a stehen a bude jim to trvat déle, zato ale nebudou tolik ohroženy kardiovaskulárním onemocněním.

Zdroj:
Zdravotnické noviny, Příloha: Trendy ve farmokoterapii, 2/2004
http://www.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=2819&s_rub=193&s_sv=1&s_ts=37665%2C3954050926
http://www.zdravcentra.cz/index.php?act=k-10&did=435&printflag=1


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (26.6.2019 15:49:59)