Zdroj: #skip

Metabolický syndrom

V poslední době je tento pojem často používaným, zejména kvůli tomu, že metabolický syndrom (někdy nazýván Syndrom X nebo Reavenův syndrom) a jeho následky představují velmi závažný zdravotní problém. Nějaká součást metabolického syndromu se může týkat až poloviny všech lidí starších 60 let.

Za hlavní faktory metabolického syndromu jsou považovány zejména snižující se intenzita fyzické zátěže a zvýšený přísun energie, tzn. že vstupním krokem k tomuto syndromu je obezita.

Metabolický syndrom vede ke vzniku diabetu II. typu, tj. cukrovky, která je úzce spojena  s nemocemi srdce a i s dalšímu onemocněními.

Příznaky metabolického syndromu úzce souvisí s inzulínovou rezistencí. Riziko inzulínové rezistence narůstá s tělesnou hmotností, resp. se stoupajícím indexem tělesné hmotnosti (BMI). Nejcitlivějšími indikátory inzulínové rezistence jsou obvod pupku (nad 102 cm muži, nad 88 cm ženy) a poměr pas/boky. Tyto údaje totiž bezprostředně souvisí s abdominálním rozložením tuku, o kterém jsme psali minule.

Průvodními znaky metabolického syndromu tedy jsou:

Inzulínová rezistence znamená nedostatečnou citlivost buněk na inzulín, kterého je dostatečné množství, ale buňky na něj nereagují, takže nemůžou využít krevní cukr k tvorbě energie.

Snížení inzulínové rezistence dosáhnete:


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (5.12.2019 22:37:39)