Zdroj: #skip

FACE CZECH podpořil rehabilitaci dětí s kombinovaným postižením

Tato mezinárodní organizace pro vzdělávání v oblasti aerobiku, fitness a body & mind se rozhodla podpořit žáky s kombinovaným postižením. FACE CZECH jako výhradní distributor pro Českou republiku daroval pomůcku BOSU® BALANCE TRAINER ostravské Soukromé základní škole speciální pro žáky s více vadami.
Škola BOSU® využije k rehabilitaci žáků, kteří trpí vadným držením těla, poruchou koordinace a celkové rovnováhy. Tato pomůcka bude v oblasti rehabilitace velkým přínosem a zábavnou formou cvičení. Žáky povede rehabilitační pracovnice Dis. Pavla Šindlerová, která má na této škole již třetím rokem na starosti rehabilitaci. Organizace FACE CZECH, s.r.o. by ráda podpořila podobné projekty i v budoucnu a pomohla tak dětem, které si naši pomoc bezpodmínečně zaslouží.

Dis. Pavla Šindlerová, diplomovaný ergoterapeut, vede ve škole rehabilitaci jak skupinovou, tak i individuálně léčebnou výchovu spolu s plaváním a vodoléčbou. S dětmi cvičí na základě individuálně vypracovaného zdravotně – rehabilitačního plánu, který je sestaven na podkladě lékařských zpráv (pediatra, neurologa, ortopeda a interního lékaře) a jejich doporučení spolu s vyšetřením fyzioterapeuta. Její slova o pomůcce BOSU®: „S pomůckou BOSU® jsme velmi spokojeni. Cvičení je pro žáky zábavné, hned si ho velmi oblíbili, je to pro ně cvičení hrou, což je u našich handicapovaných žáků důležité. Mnozí žáci, kteří trpí vadným držením těla a dyskoordinací, jsou schopni se na této pomůcce vycentrovat v ose těla, což jim jde jinak velmi obtížně. Pomůcka BOSU® velmi obohatila rehabilitační cvičení našich žáků.“

S pozdravem


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (28.5.2020 17:27:41)