Zdroj: #skip

Co je to Pilates a Pilates Institute®?

Společnost Pilates Institute® patří k předním vzdělávacím institucím v oblasti Pilates metody a byla založena v roce 1999. Zakladatel Michael King, Direktor of Pilates Institute, praktikoval a vyučoval Pilates více než 27 let v USA, Anglii a mnoha dalších státech než vytvořil ucelený koncept Pilates Institute Fakulty.

V současné době je Pilates Institute® největší vzdělávací akademii v Anglii. Pilates Institute® metoda je nyní vyučována a praktikována ve více než 25ti zemích světa od Argentiny po Francii, od Nového Zélandu po Čínu.
V roce 2005 se stal Pilates Institute® součástí Multitrax Group. Od letošního roku se Pilates Institute® v zastoupení firmy Multitrax a ve spolupráci se vzdělávacím institutem FACE CZECH představuje i v České republice a na Slovensku.

Metoda Pilates Institute® Pilates Institute logo

Metoda Pilates institutu® je založena na výzkumu významu hlubokých svalů při stabilizaci páteře. Rehabilitační pracovníci z Queenslandu v roce 1999 publikovali své poznatky týkající se segmentální stabilizace a fixace páteře.
V té době Pilates Institute® propagoval své tréninkové programy v oboru fitness přes health kluby. Díky reakcím fitness instruktorů a jejich klientů si uvědomili, že program, který prezentoval Joseph Pilates, tedy originálních 34 pohybů/cviků, které byly ve světě Pilates známy jako Pilates metoda, je potřeba modifikovat.
Zjistili, že trenéři, kteří měli zájem stát se instruktory těchto technik, ani po letech tréninku povrchových (superficial) a všeobecných svalů (global), po posilování a skupinových cvičeních, neměli dostatečně „pevné jádro - Core“ těla ani flexibilitu, aby cviky mohli provádět bezpečně a efektivně. A to stejné se dalo říci i o jejich klientech.
Sport a tréninky fitnes zapříčinily svalovou nerovnováhu a tak bylo potřeba změnit cvičební programy, které by účastníkům umožnily si rozvíjet Core těla a flexibilitu, aby mohli využívat výhod technik Pilates a zlepšit si držení těla a napomoci zlepšení pohyblivosti.
Roku 1999 Richardson, Jull, Hodges a Hides, kteří prováděli výzkum léčebných cvičení pro segmentální stabilizaci páteře proti bolesti bederní páteře (Low Back Pain), inspirovali Pilates Institute k tomu, aby nejenom modifikoval původních 34 cviků/pohybů, ale také jim umožnili podpořit jejich modifikovanou metodu prokázanými výsledky svého výzkumu.


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (27.1.2020 14:29:50)