Zdroj: #skip

Komunikace se cvičenci a cueing

Jistě jste si při cvičení všimly, že vám instruktorka nejen říká, co se cvičí za prvek, ale zároveň jej i gesty naznačí. Komunikace s cvičenci je v hodině, jak sami zcela jistě uznáte, velmi důležitá. To, co vám cvičitelka říká před lekcí, během ní i po ní, se nazývá verbální komunikace. Zahrnuje vysvětlení, na co se hodina zaměří, jaké jsou cíle, seznámení se s cvičenci, během hodiny vás instruktorka seznámí se správnou technikou cvičení, vysvětlí vám jednotlivá gesta a pokyny, a ani po cvičební lekci by neměla hned odejít, ale měla by vám pomoci a poradit, co se cvičení a životního stylu týče, zodpovědět vaše dotazy.
Druhou, neméně důležitou částí, je tzv. nonverbální komunikace, což je mimoslovní druh komunikace, který zahrnuje gestikulaci, mimiku, i vlastně úpravu zevnějšku, postoj atd. Termín "cueing" je anglický název pro mezinárodně užívanou gestikulaci a verbální pokyny pro vedení aerobní hodiny. Mezi nejzákladnější signály, se kterými se při lekci můžete setkat, patří náseldující:

Prvek zopakujeme 4x nebo odpočítávání před změnou - 4

Prvek zopakujeme 3x nebo odpočítávání před změnou - 3

Prvek zopakujeme 2x (double) nebo odpočítávání před změnou - 2

Prvek zopakujeme 1x (single) nebo odpočítávání před změnou - 1

Pozor, přidáme práci paží - paže jsou na hrudníku překříženy

Rozpůlit počet opakování či určitou vazbu - jedna dlaň půlí druhou paži v předloktí

Udání směru - palec ukazuje vpřed, vzad, vpravo, vlevo

Zopakovat od začátku - dlaň nad hlavou, příp. se pohybuje směrem od a k hlavě

Pozor, sleduj, bude změna, ukážu - dva prsty směřují k očím

Zůstaň u daného pohybu (hold, stay) - vzpažená paže se vztyčenou dlaní

chůze, běh (march, jogging) - paže nad hlavou kmitají vpřed a vzad

Jumping jack - paže směřují podél těla šikmo dolů

Grapevine - jedna paže ukáže směr, druhá taktéž nad hlavou

Grapevine - jedna paže ukáže směr, druhá taktéž před tělem (obě varianty možné)

V step - paže směřují šikmo vzhůru ve tvaru písmene V

V step - jedna paže (podle nohy, kterou V step začínáme) směřuje šikmo vzhůru

Leg curl - paže pokrčené v loktech vzhůru

Step touch - upažená paže (ve směru pohybu), pokčená v zápěstí dolů

L step - jedna paže upažená (ve směru pohybu), druhá vzpažené - kolmé postavení paží naznačuje tvar písmene L


Získáno ze sekce články serveru aerobics.cz verze 0.99/2.00b/2002+0.25 (28.5.2020 18:35:47)